top of page

ODSOLOVÁNÍ MOŘSKÉ VODY

Odsolování mořské vody je klíčové pro zajištění dostatečného zásobování pitnou vodou v regionech s omezeným přístupem k sladké vodě.

ODSOLOVACÍ SYSTÉM

Voda z vrtů (slaná, sladká a brakická) je filtrována na úroveň vody pitné a úroveň vody procesní. Pitná voda je lahvována a pod privátní značkou prodávána v rezortu. Procesní voda je vedena do všech připojovacích zařízení (umyvadlo, dřez, sprcha, vana, bazén, myčka, kuchyně, prádelna, bazény whirlpooly, atp.).

Surová voda je filtrována a čištěna na základě fyzikálních principů, bez použití chemie, včetně sterilizace ozonem. Komplexní dodávka vč. biologické čističky odpadních vod, přečištění těchto vod a její recyklace k dalšímu použití v rezortu.
Denní úprava min. 150 m3 vody. Může sloužit pro výrobní, průmyslový a potravinový průmysl.

Úpravny mohou být umístěny v technické místnosti, či je dodáváme v na zakázku upravených kontejnerech. Ke každé úpravě přistupujeme individuálně a nároky počítáme zvlášť pro každou úpravnu, samozřejmostí je technická podpora a záruční i pozáruční servis.

ŘEŠENÍ ODSOLOVÁNÍ MOŘSKÉ VODY

Technický popis městské úpravny pitné vody, která používá reverzní osmózu k odsolování mořské vody.

PŘEDÚPRAVA

Mořská voda je nejprve čerpána z oceánu a předčištěna, aby se odstranily větší částice, jako je písek, nečistoty a mořské řasy.
To se obvykle provádí pomocí kaskády sítových filtrů. Důležité je zvolení správného materiálu filtrů, který by měl být nerez špičkové kvality.

REVERZNÍ OSMÓZA

Předčištěná mořská voda se poté přivádí do řady membrán pro reverzní osmózu (RO).

Každá membrána se skládá z tenkého filmu kompozitního materiálu, který funguje jako polopropustná bariéra. Molekuly vody membránou procházejí, ale soli a další minerály jsou blokovány. Aby mořská voda prošla membránami RO,

používá se vysokotlaké čerpadlo, které zvyšuje tlak na mořskou vodu. Tlak se obvykle pohybuje v rozmezí 40 až 80 bar. Tento vysoký tlak protlačí mořskou vodu přes membrány RO a zanechá za sebou vysoce koncentrovaný solný roztok.

ÚPRAVA SOLANKY

Vysoce koncentrovaný solný roztok se obvykle vypouští zpět do oceánu nebo se dále upravuje, aby se odstranily minerály a další kontaminující látky.

NÁSLEDNÁ ÚPRAVA

Sladká voda, která prošla membránami RO, je poté odeslána do procesu následné úpravy, kde je dále upravena dezinfekčními prostředky, jako je chlor, ultrafialové (UV) světlo nebo ozon, aby se zničily všechny zbývající bakterie nebo viry. To je důležité pro zajištění bezpečnosti vody pro lidskou spotřebu. Případně se demineralizovaná voda může zpětně obohacovat ionty vápníku a hořčíku pomocí náplňových filtrů.

REALIZACE SYSTÉMU: Zuri Zanzibar

Projekt Zuri Zanzibar byla komplexní realizace, ve kterém dodávala pitnou a odpadní vodu technologie, technologie dezinfekce vířivek a bazény, čerpací jímky a systémy pro Měření a předpisy.

První Zlato bylo oceněno vodohospodářství celého resortu.

Certifikát EarthCheck pro udržitelný design po celém světě. Nebylo použito žádné chemické ošetření a všechna voda se recykluje za účelem úspory energie a zdrojů.

HOTELOVÝ REZORT (např. Hotel Zuri)

Voda z vrtů (slaná, sladká a brakická) je filtrována na
úroveň vody pitné a úroveň vody procesní.

Pitná voda je lahvována a pod privátní značkou prodávána v rezortu.
Procesní voda je vedena do všech připojovacích zařízení
(umyvadlo, dřez, sprcha, vana, bazén, myčka, kuchyně,

prádelna, bazény whirlpooly, atp.). Surová voda je filtrována a čištěna na základě fyzikálních principů, bez použití chemie, včetně sterilizace ozonem. Komplexní dodávka vč. biologické čističky odpadních vod, přečištění těchto vod a její recyklace k dalšímu použití v rezortu. Denní úprava min 150m3 vody.

REFERENCE

Základní technické prvky:
nano membránová separace
sterilizace/oxidace ozonem a UV-C zářením
100% nechemické řešení!

VYBRANÉ OBLASTI A PROJEKTY

  • výrobní průmyslové provozy

  • hotely/rezorty/vodojemy

  • potravinářský průmysl

VODOJEM

Voda z vrtu je čerpána a upravována od železa a manganu pomocí oxidace ozonem. Následně je voda v rozsahu nanomembránové separace upravena a uskladněna ve vodojemu o objemu 25 m3.

Denní kapacita výroby vody je 75m3 vody. Jedná se o jediný český veřejný vodojem, který je upravován 100% nechemicky, pouze na základě filtrace a ozonizace! Rozsah dodávky – projekce, kompletní výroba technologických celků, subdodavatelská dodávka prefabrikovaných betonových dílců; dobetonávky a další úpravy terénu vlastními silami.

bottom of page