top of page
shutterstock_658012429.jpg

MOBILNÍ ÚPRAVNY VODY

Všechny níže uvedené úpravny vody odstraňují radionuklidy, biologické a chemické bojové látky

  • mobilní úpravny vody dle potřeby a účelu

  • zařízení ve formě kontejnerového řešení v závislosti na zvláštních požadavcích zákazníka

  • zařízení pro polní nemocnice nebo uprchlické tábory, záchranné operace v oblastech postižených ekologickými haváriemi, přírodními katastrofami a při narušení infrastruktury, kdy jsou zdroje pitné vody kontaminovány

  • kapacita až 20m3 za hodinu, velikost kontejneru 20-40 stop určeno pro nemocnice a laboratoře se specifickými požadavky na čistotu vody

NUCLEAR Humanitarian

Tento typ má široké možnosti využití v humanitárních projektech jako jsou uprchlické tábory a polní nemocnice, při záchranných

operacích v oblastech postižených ekologickými haváriemi, přírodními katastrofami a při narušení infrastruktury, kdy jsou zdroje pitné vody kontaminovány. NUCLEAR Humanitarian je transportováno do postižené oblasti a připojeno na místní zdroj vody, ze kterého je produkována čistá a vysoce kvalitní voda.

 

Solární panely pro nezávislý provoz jsou standardním vybavením.
Denní kapacita (20 až 50 m3) závisí na místních podmínkách.
Zařízení je navrženo v kontejnerech o velikosti 20 či 40 stop.

Kontejner Tebrixjpg (1).jpg

NUCLEAR Industry

Kontejner Water Tebrix.png

Zařízení NUCLEAR industry je vždy stavěné individuálně přímo pro potřeby zákazníka a je určené pro specifické požadavky s důrazem na stálou a neměnnou kvalitu upravené vody. Technologicky vychází z konceptu THASMS. Tato varianta je vhodná pro potřebnou kapacitu od 5m3/24 hod a lze ji upravit pro jakékoli požadavky. Využití je možné v jakémkoli oboru, např.:

  • stáčírny balených vod

  • úprava vstupní vody pro pivovary

  • průmyslové provozy (omývání rostlinných produktů, zásobování CNC vodních paprsků ve strojírenství, atd.)

  • dekontaminace odpadních vod z průmyslových areálů

Vyžadována je laboratorní analýza vstupní vody.
Zařízení může být dodáno ve formě kontejnerového řešení či instalováno do budovy v závislosti na zvláštních požadavcích zákazníka.
Výstupem může je čistá voda, voda na pití, laboratorní voda nebo jakýkoliv jiný požadovaný druh vody.​

KONTEJNERY

NUCLEAR Agro

Model pro zemedělské využití je navržen pro vyšší vyráběné objemy - více než 50 m3 vody denně.
Zařízení vyrábí čistou vodu, která je fyzikálně ošetřována a obohacena o minerály potřebné pro konkrétní druh rostlin. Toto může významně přispět ke snížení používaného množství chemických hnojiv.
NUCLEAR Agro je dodáváno v kontejneru o velikosti 40 stop.
Systém RCS (Remote Control Supervision - Vzdálený počítačový dohled) a všechny další funkce jsou instalovány. Volitelně je možné využít energie solárních panelů.​

NUCLEAR City

Model NUCLEAR City používaný pro výrobu čisté vody v aglomeracích kapacita je 50 a více kubíků vody denně. Je také potřeby vody.

NUCLEAR Village je kompaktní zařízení, které se vejde do kontejneru o velikosti 40 stop a modulárně lze zvyšovat kapacitu podle požadovaného výkonu nad 50 m3.
Systém RCS (Remote Control Supervision - Vzdálený počítačový dohled) a všechny další funkce jsou instalovány. Volitelně je možné využít energie solárních panelů.

NUCLEAR Village

Model Village používaný pro výrobu čisté vody v malých aglomeracích - kapacita je 15 až 50 kubíků vody denně. Je také možné čištění a recyklace odpadních vod. Čistá voda je v celém distribučním systému a je dosaženo významného snížení celkové spotřeby vody. NUCLEAR Village je kompaktní zařízení, které se vejde do kontejneru o velikosti 20 stop.Systém RCS (Remote Control

Supervision - Vzdálený počítačový dohled) a všechny další funkce jsou instalovány. Volitelně je možné využít energie solárních panelů.

bottom of page