top of page

STACIONÁRNÍ JEDNOTKY

NUCLEAR 100/500/1000

NUCLEAR 100 je zařízení které likviduje a odstraňuje radiační látky, chemické a biologické bojové látky, bakterie, viry, spory, plísně, kvasinky, antibiotika, antikoncepce, estrogeny, testosterony, rezidua léčiv, psychoaktivní drogy, pesticidy, mikroplasty, izotopy a další toxiny z vody.

IMG_6707.JPG

KRYTY

 • připojení na jakýkoli stejnosměrný nebo střídavý zdroj elektrické energie

 • extrémně nízký příkon v průměru 10 W/hod.

 • 7mi násobná sterilizace vody jak technologické, tak i pitné

 • výstupem je přírodně mineralizovaná, ionizovaná a strukturovaná voda, kojeneckého typu

 • vysoká denní kapacita dle teploty vody, až 2,5 m3/24 hod

 • čerpání neznámé kontaminované vody z jakéhokoli tekoucího zdroje

 • detoxikace kontaminované vody pomocí minerálů a filtrů, membránového typu

 • 30% vrácení odpadní vody k opakované profiltraci

 • koncentrát se využívá ke splachování v zásobních nádržkách WC

 • automatický proplach systému

 • vysoce sofistikovaná elektronika zabezpečuje neustálý dohled a korekci nastavených hodnot

KRYTY CIVILNÍ OCHRANY

 • jednotky neomezené množství vody 

 • filtrace pomocí ozonu (obrázek ozon)

 • středotlaké UV 250w s výkonem do 15kw 

 • nízkotlaké UV s výkonem od 48w do 348w 

Jednotky zabezpečující tyto typy budov:t
 

 • malokapacitní 

 • velkokapacitní

 • rodinné domy

 • bytové domy

 • komerční budovy

 • vládní budovy

Popis funkce zařízení:

Vstupní voda z veřejného vodovodního . řádu natéká přes Teplotní čidlo 0 a Tlakový senzor 0 na kaskádu kombinovaných mechanických PP předfiltrů o hrubosti od 50 přes 5 do 0.5 mikronů (mechanické odstranění nerozpuštěných látek), dále přes kombinovaný ionexový filtr/TMC/FO36 (změkčení vody, odstranění izotopů, arzenu) a nakonec GAC granulovaný aktivní uhlík (odstranění chloru a pachů).


Alternativně může voda procházet přes jakoukoli kaskádu z možných 10 variant
spotřebního materiálu v závislosti na vlastnostech vstupní vody. Voda natéká přes solenoidový ventil 0 a průtokoměr 0 na integrovaný podtlakový semipermeabilní spirální nano-modul membránového Cross-Flow typu (u verze Basic přes HFM sedimentační moduly typu Dead-End), který odstraňuje rozpuštěné částice – odděluje kontaminát o hrubosti pevných částic do ~ 0.05 mikronů od čisté vody, pokračuje do odpadu v poměru ~ 5:1 (5 - čistá produkce, 1 - odpadní voda). Iontová optimalizace vody se realizuje pomocí jehlového ventilu, kdy se tím mění biogenní hodnota vody.

Upravená voda teče přes primární část sací mechanické podtlakové pumpy a odpadní koncentrát je veden sekundární částí. Odpad dále teče skrz. manometr a jehlový ventil 1, pomocí kterého regulujeme poměr vyrobené čisté .vody a odpadního koncentrátu. Koncentrát odchází do odpadního si fonu a je měřen průtokoměrem 2.

 

Čistá voda se přivádí přes tlakový senzor 1 do zásobní nádrže. Z nádrže voda naté-
ká do průtokoměru 1 na postfiltrační kaskádu, která se skládá z kokoso-uhlíkového

filtru (vylepšuje chuťové vlastnosti a .odstraňuje pachy), z generátoru negativních
iontů (působících kladně na lidský organismus, zlepšuje fixaci minerálů na molekuly vody), z mineralizačního filtru (obohacuje čistou vodu o potřebné látky) a z generátoru molekul kyslíku (vylepšuje oběhový krevní a lymfatický systém), alternativně přes Energoaktivátor, který mění krystalickou mřížku vody a zajišťuje lepší využití vody v organismu.

 

Takto upravená voda prochází přes regulátor tlaku, následně přes UV-C LED sterili-
zační lampu a nakonec se dostává do separátního odběrového kohoutku, kávovaru

nebo výrobníku vody (např. pro ředění iontových nápojů a limonád). Celý proces
kontroluje a řídí pomocím senzorů a elektroniky.

bottom of page