top of page

KONTEJNEROVÉ ÚPRAVNY VOD

Autonomní plug and play systém, čistá voda na místě, flexibilní a efektivní řešení

PRIMÁRNÍ ÚPRAVA

Surová voda se čerpá do předfiltru, kde se mechanické nečistoty odstraňují na hydrocyklonu (tangenciální odlučovač), odkud voda proudí přes automatický diskový filtr (regenerace tlakovým rozdílem vzduchu a vody) do nízkotlaké UV lampy k dezinfekci. Pro odstranění mechanických nečistot do 20 μm se používá multimediální filtr. Poté se používá ozón jako přírodní oxidant pro
odstranění železa, manganu, těžkých kovů a dalších toxinů. Po ozonizaci se volitelně použije filtr s aktivním uhlím nebo změkčovač vody. Jako předčištěná voda se uchovává ve vyrovnávací nádrži.

Kontejnerová úpravna vody je vybavena pokročilými technologiemi, které účinně odstraňují širokou škálu znečištění ve vodě.

Radionuklidy:                                                                                      
Chemické a biologické bojové látky:                                            
Mechanické nečistoty:                                                                      
Neurofarmaka:                                                                                    
Pesticidy:                                                                                               
Železo a mangan:                                                                               

 

Těžké kovy:                                                                                            
Bakterie a viry:                                                                                      
Organické znečišťující látky:                                                           

Odstranění nebezpečných radionuklid1l, které mohou být přítomny ve znečištěné vodě.

Eliminace toxických chemikálií a biologických látek, které mohou být obsaženy ve vodě.

Odstranění různých mechanických nečistot, jako jsou písek, bláto, nečistoty z přírodních zdrojů a další pevné částice.

Tato úpravna je schopna odstranit léčiva a farmaceutické látky, které se mohou nacházet ve vodě.

Odstranění pesticidů a jiných agrochemikálií, které mohou být přítomny ve znečištěné vodě.

Úpravnou vody je odstraněno přebytečné množství železa a manganu, které mohou zp1lsobovat nežádoucí

zbarvení a zákal vody.

Účinné odstranění těžkých kovů, jako jsou olovo, kadmium, rtuť a další, které jsou toxické pro lidské zdraví.

Eliminace bakterií, virů a dalších mikroorganismů, které mohou způsobovat nemoci a infekce.

Organické látky, jako jsou ropné látky, rozpouštědla, pesticidy a další chemické sloučeniny, které mohou znečišťovat

vodu a ohrožovat životní prostředí.

TERCIÁRNÍ ÚPRAVA

Pro zajištění dezinfekce používáme kombinaci ozonového a UV systému, který vytváří pokročilý oxidační proces nejvyšší světově známý oxidační

potenciál volnými OH radikály = 100% nechemická dezinfekce. Takto upravená voda splňuje parametry pitné vody.

SEKUNDÁRNÍ ÚPRAVA

Pro použití jako procesní voda se používá ultrafiltrace, která se pravidelně regeneruje vzduchem a vodou. V případě potřeby pitné vody je systém vybaven systémem nanomembránové separace, který zajišťuje kvalitu pitné vody.

Voda je skladována ve vícekomorové zásobní nádrži.

bottom of page