Water

Tebrix Water Technology

Voda je jedním z nejcennějších zdrojů naší planety

 
Glasses of Water

Komplexní řešení problémů s životním prostředím

Motivací pro založení společnosti a odvětví Tebrix Water Technology byla stále rostoucí potřeba ochrany životního prostředí a z toho vyplývající poptávka po čisté vodě, zdravém vzduchu, půdě, která produkuje zdravé potraviny a životní prostředí bez toxických látek, kde můžeme žít v harmonii s přírodou.
Síla a úspěchy naší společnosti spočívají v komplexním přístupu k řešení globálních problémů a integraci dlouholetých zkušeností s výjimečným know-how.
Společnost Tebrix se skládá ze tří odvětví, které mají technologie a know-how ve svých výrobních programech, které se vzájemně doplňují. Pilířem celého programu je výzkum v oblasti zdravého vzduchu, vody a aplikace výsledků výzkumu v praxi. Výsledky výzkumu v mnoha případech umožňují řešit problémy v jiných oblastech našeho života a zasahovat do zcela odlišných průmyslových odvětví.
Hlavním cílem je řešení postoje ke kvalitní vodě, čištění vody a úspora vody s uzavřeným oběhem vody. Jedná se zejména o průmysl, který většinou plýtvá značnými objemy této hodnotné látky.

 

Technologie

FotkyFoto_205186866_S.jpg
Zabezpečení hotelů a obytných budov.jpg
Voda pro obyvatelstvo.jpg
FotkyFoto_23929605_S.jpg

Antiteror

systémy pro vodovodní řady, ochrana VIP objektů (vládní budovy, velvyslanectví, nemocnice, školy apod.

Zabezpečení hotelů a obytných budov

kvalitní a bezpečná voda přímo z vodovodního řadu zvyšuje kvalitu a zabezpečení hotelu, před náhodnou nebo záměrnou kontaminací. Více hostů a návratnost do jednoho roku

Voda pro obyvatelstvo

dodávky kvalitní pitné vody z mobilních (kontejnerových) a povrchových zdrojů

Průmysl - recirkulace vody

všechna odvětví (široká škála technologických postupů)

Galvanovny.jpg
Těžba zlata.jpg
Selektivní_separace_fosforu_a_dusíku.j
Čištění čeřených vod při výrobě trotylu.

Galvanovny

recirkulace vody po druhém oplachu a získání zpět soli a jejich opětovné použití v procesu galvanizace

Těžba zlata

ekologické řešení, hospodaření s vodou, separace kyanidu. Uzavřené systémy získávání zlata z horniny kyanidovou metodou s recirkulací kyanidu bez nutnosti vypouštění kontaminovaných vod

Selektivní separace fosforu a dusíku

získávání dusíku a fosforu obsaženého v odpadní vodě a jejich přeměna na kvalitní syntetická hnojiva použitelná v zemědělství

Čištění čeřených vod při výrobě trotylu

ekologizace výroby

Separace rtuti a těžkých kovů.jpg
Systémy_úpravy_vod_pro_chov_jeseteru.j
FotkyFoto_9329197_S.jpg
Úprava_vod_v_bazénech_a_SPA_objektech.

Separace rtuti a těžkých kovů

v technologickém procesu neutralizace munice vznikají odpadní vody obsahující rtuť a těžké kovy. Rtuť a těžké kovy zachytíme selektivně a zbytky roztoku můžeme připravit jako hnojivo pro zemědělství

Systémy úpravy vod pro chov jeseteru

odstraňování fosforu a dusíku z vody a její udržení v požadované čistotě po celou dobu chovu ryb a současné zpracování biogenních látek na zemědělské hnojivo

Voda pro elektrárny

příprava vody pro turbíny a chladící systémy s vodivostí 0,1 mikrosiemensech

Úprava vod v bazénech a SPA objektech

uzavírání okruhu vody, bezchlorové systémy, vysoká úspora vody a energie

Úprava mořské vody na pitnou.jpg
FotkyFoto_9182299_S.jpg
Systémy_separace_radionuklidu_z_vody.jp
Hydraulické štěpení.jpg

Úprava mořské vody na pitnou

systémy pro námořní dopravu odolné proti pohybům a nárazům - kapacita 2m3/hod

Systémy pro přípravu vody pro farmacii

FARMAKOPEA a různé typy vody pro nemocniční provoz

Systémy separace radionuklidu z vody

technologie vhodná pro povrchové a hlubinné vrty obsahující ve vodě radioaktivní látky (např. africká a arabská geologická deska). Technologie je také vhodná pro čištění vody v atomových elektrárnách a jaderných pracovištích

Čištění vody pro hydraulické štěpení

čištění vody používané pro hydraulické štěpení, rozrušení břidlicové skály při těžbě zemního plynu. Zcela vyjímečná technologie

 
Fresh Raspberry

Výhody nabízené naším systémem

 • bezporuchový provoz a snadná údržba-plně automatický

 • odolnost proti opotřebení iontoměničů používaných při čištění (promývaní)

 • malé systémy, možnost rozšíření o další segment

 • v současné době nejrychlejší systém detekce toxických látek

 • dlouhé pracovní cykly

 • minimální zbytkové množství odpadních vod

 • možnost selektivního zachycení prvků a jejích dalších využití

 • zdvojené systémy detekce a likvidace toxinů

 • on-line kontrola systémů

 • možnost rychlého zavádění do systému nových technologií a poznatků

 • profesionální servis, pravidelné školení pracovníků

 

Základní přednosti systémů CAS

 • velmi vysoká účinnost na snížení znečištění až o 98%

 • selektivní zachycení nečistot, což umožňuje řešit konkrétní problém individuálních zákazníků (dedikované systémy)

 • velmi malé množství odpadní vody (často jen několik litrů na m3 upravené vody cca 2-3%)

 • nechemická metoda úpravy vody

 • ideální technologie schopna pracovat se stávajícími systémy-může je doplňovat, případně na vstupu nebo výstupu upravovat vodu ...přidáním doplňujících typů iontoměničů

 • malé velikosti zařízení umožnují využití stávajících systémů

 • odstranění látek obtížně nebo nemožně detekovatelných jinými technologiemi, jako jsou sírany, chloridy, kovové komplexy z ...huminových a fulvinových kyselin, těžké kovy (rtuť̌, olovo, chrom trojmocný a šestimocný, radioaktivita, dusičnany, dusitany, kyanidy ...atd.), ...prakticky celá periodická tabulka

 • velmi rychlé dosahování požadované kvality upravované vody

 

Kontakt

Děkujeme za odeslání!